Moja definicja coachingu

Coaching nastawiony jest na przechodzenie od myślenia do działania, od planowania do realizacji celów. Obejmuje metodykę opartą na zarządzaniu projektami i warsztacie biznesowym, która przeprowadza klienta od stanu w którym jest obecnie, do stanu w którym chciałby się znaleźć. Coach motywuje oraz mocno stymuluje klienta do działania, dzięki czemu osiąga on pożądane rezultaty szybciej oraz skuteczniej, niż w przypadku stosowania innych metod i technik.


Jak przebiega coaching?

Coaching rozpoczyna się od określenia przez klienta celu, który chciałby zrealizować i który stanowi sedno kolejnych sesji. Następnie, w trakcie sesji spotkań z coachem, klient układa plan działania poświęcony zagadnieniom, które są dla niego ważne i zmierzają do osiągnięcia ustalonego celu. Cały proces nastawiony jest na zmiany i działanie oraz poprawienie osiągnięć i jakości życia klienta w wybranych przez niego obszarach.

Typowy program coachingowy trwa około 3 miesięcy i obejmuje ok. 8-10 sesji, czyli spotkań coacha z klientem. Pierwszy miesiąc, to zazwyczaj 4 sesje, drugi miesiąc, to 2-3 sesje, w trzecim miesiącu realizowane są ostatnie 2-3 sesje.

Czym jest coaching?

Coaching, to rodzaj indywidualnych konsultacji w ramach których coach, poprzez stosowanie określonych technik, ćwiczeń i narzędzi, jak również zadawanie odpowiednich pytań, pomaga klientowi w precyzyjnym określeniu celów i odnajdywaniu skutecznych sposobów ich realizacji.


Co daje coaching?

Klient podejmuje coaching kiedy chce, aby jakiś obszar jego życia uległ zmianie. Coaching nastawiony jest zatem na zmiany i działanie. Coach wspiera klienta, w zdobywaniu przez niego tego, czego pragnie i pomaganiu mu w osiąganiu wyznaczanych przez niego celów. W praktyce, coaching może dotyczyć zarówno sfery zawodowej i biznesowej (executive coaching, coaching kariery, small business coaching), jak i prywatnej (life coaching).