Największe wyzwania marketingu medycznego

najwieksze wyzwania marketingu medycznego

Największe wyzwania marketingu medycznego

Branża medyczna, to jedna z najważniejszych, a zarazem najciekawszych jeżeli chodzi o rozwój, działalność, możliwości i perspektywy. Nie oznacza to jednak, że brakuje w niej wyzwań, czy problemów. Tak samo w przypadku komunikacji marketingowej tego sektora. Dlatego warto zwrócić uwagę na największe wyzwania marketingu medycznego przed jakimi stoi branża medyczna. 

#1 Marketing medyczny zgodny z przepisami prawa

Branża medyczna jest jedną z kilku wobec których działania marketingowe, ich zakres i charakter, objęte są uregulowaniami na gruncie prawnym. Podmioty wykonujące działalność medyczną, jak również lekarze, w tym lekarze dentyści, prowadzący praktykę lekarską, podlegają przepisom ustawy o działalności leczniczej.

Szczegółowe regulacje dotyczące marketingu medycznego zostały uzupełnione przez Naczelną Izbę Lekarską.  NIL podjęła w tym zakresie uchwałę wyjaśniającą szczegółowo zasady dotyczące informowania i podawania do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Jednym z największych, a zarazem najważniejszych wyzwań marketingu medycznego jest działanie zgodnie z prawem. Czyli zastosowanie środków komunikacji marketingowej z poszanowaniem oraz uwzględnieniem obowiązujących przepisów. A warto wspomnieć, że niestety brakuje regulacji, które precyzyjnie określałyby możliwe działania i granice. Definicje zawarte w ustawie i uchwale powołują się na zakaz reklamy placówek medycznych, podmiotów leczniczych oraz lekarzy, jednak brakuje legalnej definicji reklamy oraz precyzyjnych  i jasnych zasad, na które zainteresowane podmioty mogłyby się powoływać.

#2 Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu medycznym

Rozwój technologii, to między innymi nowe możliwości związane z marketingiem. Także usług i produktów medycznych. Innowacyjne rozwiązania pojawiają się także w samej branży ochrony zdrowia. I chociażby z tego względu komunikacja marketingowa powinna nadążać oraz być na bieżąco technologią. Wykorzystywać jej możliwości i inspirować się potencjałem.

Wyzwaniem stojącym przed osobami odpowiedzialnymi za marketing w branży medycznej jest zatem nieustanne śledzenie rozwoju nowoczesnych technologii. Dotyczy to między innymi takich rozwiązań jak e-zdrowie, m-zdrowie, telemedycyna, AI (Artificial Intelligence), AR/VR (Augmented / Virtual Reality), ML (Machine LEarning), IoT (Internet Of Things), Big Data, a także blockchain, czy kryptowaluty.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w marketingu medycznym

#3 Działania z zakresu Corporate Social Responsibility

Zmieniające się warunki klimatyczne i zagrożenia związane z aspektami ekologiczno-społecznymi dotyczą także branży medycznej. Tak naprawdę tak zwana „odpowiedzialność za losy świata” oraz wyzwania z tym związane, odnoszą się do każdego sektora. I do każdego z nas.

W przypadku marketingu branży medycznej na znaczeniu z pewnością zyskają działania z wachlarza Corporate Social Responsibiility. W tym akcje prozdrowotne oraz o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym.

W ramach społecznej odpowiedzialności biznesu branży ochrony zdrowia, warto zwrócić uwagę na takie aspekty działaności jak chociażby: uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne, promowanie różnorodności w miejscu pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ograniczanie negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne.

#4 Employer Branding jako element marketingu branży medycznej

Braki kadrowe w szpitalach i ośrodkach zdrowia, to wyzwanie z którym osoby zarządzające obiektami medycznymi zmagają się nie od dziś. Jak podaje raport Manpower Life Science aż 72% szpitali zrzeszonych w Polskiej Federacji Szpitali deklaruje że brakuje im pielęgniarek wszystkich specjalizacji, a 68% zgłosiło zapotrzebowanie na lekarzy. Najtrudniej jest znaleźć do pracy pediatrów, internistów i anestezjologów.

Do powyższych problemów rynku pracy należy dodać także zwiększone zapotrzebowanie na usługi programistów oraz specjalistów od nowoczesnych technologii (co bezpośrednio wiąże się z trendem #2) oraz wysokie oczekiwania finansowe oraz pozafinansowe tej grupy zawodowej.

Employer Branding jako element marketingu branży medycznej

Oznacza to, że skuteczne działania z zakresu Employer Brandingu. To znaczy budowania atrakcyjnej marki pracodawcy bedą jednym z najważniejszych wyzwań marketingu branży medycznej. Jak budować wizerunek i zarządzać marką obiektu medycznego, aby lekarze i pielęgniarki, a także personel administracyjny, chcieli należeć do grona pracowników naszej organizacji? Co komunikować, aby skutecznie zachęcić do aplikowania programistów do naszego start-upu? Na te i wiele innych pytań związanych z Employer Brandingiem z pewnością branża marketing medycznego będzie szukać skutecznych rozwiązań.

#5 Rozwijanie własnych kanałów komunikacji

Według badania IAB AdEx. Ubiegłoroczna wartość polskiego rynku reklamy internetowej wyniosła blisko 4,6 mld złotych, czyli o prawie 13% więcej niż w 2017 roku. A ponad połowę z tych przychodów należy do Google i portalu Facebook.

Tendencja ta zapewne będzie się jeszcze przez kilka lat utrzymywać. Warto jednak zaznaczyć, że wielu specjalistów zwraca uwagę na rosnące znaczenie takich graczy jak chociażby Amazon. A także innych portali i narzędzi z portfolio Marka Zuckerberga, między innymi Instagrama, WhatsAppa i Messengera.

Dla branży medycznej w kontekście działań marketingowych oznacza to między innymi wyższe koszty. Związane z reklamą w Google i na portalu Facebook. Wyzwaniem marketingu medycznego będzie rozwijanie własnych kanałów komunikacji z klientami i pacjentami i chociażby częściowe uniezależnienie się od zewnętrznych podmiotów.

Skupienie się na tak zwanych Owned Media czyli mediach własnych, oznacza chociażby rozwój i inwestycje we własną stronę internetową i content, czy budowanie własnej bazy oraz platform komunikacji z odbiorcami.